عمومی

کمبود ویتامین دی در خانه سالمندان و سایرین

سالمند

کمبود ویتامین دی در سالمندان به شدت خطرناک است. ویتامین دی را بسیاری پزشکان ویتامین استخوان می نامند. این ویتامین مهم در اثر تابش خورشید در بدن ایجاد می گردد. گرچه کمبود آن با قرص و مکمل های دارویی و غذایی نیز قابل جبران است. اما ویتامین دی مطلوب آن است که به صورت طبیعی در بدن ترشح گردد. کمبود ویتامین دی در سالمندان خطر پوکی استخوان را چندین برابر می کند. همه می دانیم که آسیب استخوانی برای افراد مسن تا چه حد خطرناک است. هرچه سن انسان افزایش یابد توانایی بازسازی او کاهش پیدا می کند. پوکی استخوان می تواند منجر به شکستگی های شدید گردد. در سن بالا شکستگی استخوان به راحتی ترمیم نمی شود. حتی در موارد شدید ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد.

در یک آزمایش علمی کمبود ویتامین دی در سالمندان خانه سالمندان و سایر سالمندان انجام گرفت. در ادامه موارد بیشتری در مورد این آزمایش را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.

روش آزمایش کمبود ویتامین دی در سالمندان

این آزمایش در اواخر سال 1387 و اوایل 1388 در شهر تبریز انجام شد. تعداد 140 فرد مسن خانه سالمندان و 140 فرد مسن در خانه سالمندان انتخاب شدند. این افراد مورد مطالعه قرار گرفتند. سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی، پاراتورمون، آلکالین فسفاتاز، کلسیم، فسفر، آلبومین در این افراد اندازه گیری شد. از روش های تی، کای دو، آنوا و همبستگی برای تجزیه و تحیل آماری فرضیات استفاده شد. 

افراد مورد آزمایش در خانه سالمندان و خارج خانه سالمندان به صورت مشابه انتخاب شدند. یعنی دو گروه مشابه انتخاب گردید. افراد از نظر سن و جنسیت در دو گروه شباهت داشتند. افراد مسن خارج خانه سالمندان نیز به طور تصادفی انتخاب شدند. کارگران ساختمانی و بسیاری افراد در مشاغل دیگر در این گروه بودند. همچنین دقت شد که افراد مکمل ویتامین دی مصرف نکنند.

مراحل آزمایش

در این آزمایش نمونه خونی از افراد گرفته شد. نمونه های گرفته شده در فریزر و دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. تمامی نمونه ها به فاصله یک ماه به وسیله کیت ویتامین دی مورد آزمایش قرار گرفتند. کیت ویتامین دی نیز از مرغوب ترین کیفیت انتخاب شد تا نتیجه دقیقی را گزارش نماید. سپس نتایج استخراج شد و به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه

این آزمایش نشان داد که کمبود ویتامین دی در سالمندان خانه سالمندان بسیار شایع تر از دیگر سالمندان می باشد. کمبود ویتامین دی در سالمندان خارج از خانه سالمندان نیز کم بود. اما میزان آن تا حد خانه سالمندان نبود. بسیاری پزشکان سطح سرمی زیر 20 ng/ml را به عنوتن کمبود ویتامین دی در نظر می گیرند. 

با بررسی های دقیق تر نتایج جالبی رویت شد. حدود یک میلیارد نفر در جهان کمبود ویتامین دی دارند. مطالعه گسترده تر NHANES III در سالهای بین 1988 و 1994 نتایج مشابهی را عنوان می کند. نشان می دهد که کمبود ویتامین دی زیر 10 ng/ml در 5 درصد افراد وجود دارد. در آمریکا و اروپا نیز آزمایشی در این موضوع انجام شد. نتیجه این بود که 40 تا 100 درصد سالمندان خانه نشین کمبود ویتامین دی دارند. شایان توجه است که موارد مهمی برای آزمایش ویتامین دی مهم است. مواردی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع، سن، فصل، رنگ پوست و موارد مشابه برای این آزمایش اهمیت دارد. همه این موارد می توانند نتیجه آزمایش را تغییر دهند.

بیشترین میانگین ویتامین دی در افرادی گزارش شده که نزدیک به خط استوا زندگی می کنند. 50 درصد از ساکنان ایرلندی به کمبود ویتامین دی زیر 10 ng/ml دچار هستند. ایرلند عرض جغرافیایی بالایی دارد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *