عمومی

تاثیر مصرف مکمل اسید فولیک بر بارداری

بارداری

در حاملگی های ناخواسته رفتارهای بهداشتی متفاوتی مشاهده می شود. برخی از این رفتارها مراقبت های ناکافی و بدون نظم و ترتیب است. این موضوع می تواند مصرف مکمل ها مانند آهن و اسید فولیک را به تاخیر بیندازد. مصرف اسید فولیک قبل از بارداری و در طول آن نقایص لوله عصبی نوزاد را کاهش می دهد. 

در یک آزمایش اثر مکمل اسید فولیک بر بارداری های خواسته و ناخواسته مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج و روند آزمایش را با هم مرور خواهیم کرد.

آزمایش اثر مکمل اسید فولیک بر بارداری ناخواسته

این آزمایش قسمتی از یک کار تحقیقاتی وسیع بوده است. این آزمایش توسط دانشجویان ایرانی همدان انجام شد. در سال 1388 همه زنان بارداری که به بیمارستان تامین اجتماعی همدان مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند. از این افراد 270 نفر برای آزمایش اثر مکمل اسید فولیک بر بارداری انتخاب شدند. از این افراد پرسیده شد که حاملگی آنها خواسته بوده است و یا ناخواسته. سپس این بانوان با توجه به خواسته و ناخواسته بودن بارداری در دو گروه قرار گرفتند.

زمان و میزان مصرف مکمل های قرص آهن و اسید فولیک مورد بررسی قرار گرفت. 

دلیل آزمایش

بیشتر بارداری های ناخواسته در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. این موضوع باعث مرگ روزانه و عوارض برای نوزادان و مادران می شود. طبق یک آمار انجام شده حدود یک چهارم بارداری ها ناخواسته هستند. حاملگی ناخواسته باعث فشار روانی و ناراحتی مادر می شود. همچنین استرس و اضطراب برای او ایجاد می کند. مادرانی که ناخواسته باردار می شوند کمتر تمایل دارند تا قرص مکمل مصرف کنند. اثر مکمل اسید فولیک بر بارداری بسیار زیاد است. مادرانی که به کمبود اسید فولیک دچار هستند ممکن نوزادانی ناقص به دنیا بیاورند.

گزارش آزمایش

آزمایش انجام گرفته از خرداد تا مهر 98 ادامه پیدا کرد. در این آزمایش 270 نفر مادر باردار سالم همدانی حضور داشتند. از مادران در مورد خواسته و ناخواسته بودن بارداری سوال شد. 190 نفر خواسته و با میل خود باردار شده بودند. 80 نفر از این افراد نیز بارداری ناخواسته داشتند. اطلاعات مربوط به دوران بارداری و سلامت از این مادران گرفته شد. در مواردی که مورد معاینه پزشک بودند پرونده پزشکی از پزشک دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.

از مادران نمونه خونی گرفته شد. سپس تعدادی کیت اسید فولیک با کیفیت انتخاب شد. نمونه ها به کمک کیت اسید فولیک مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه آزمایش بر روی نمونه ها برای بررسی نهایی در یک لیست گزارش شد.

نتیجه گیری

در این پژوهش 42 درصد از بارداری ها ناخواسته بودند. زمان و مقدار مصرف اسید فولیک به دقت بررسی شد. مادرانی که خواسته باردار بودند مصرف اسید فولیک را زودتر شروع کرده بودند. همچنین میزان مصرف آن بیشتر و دقیق تر بود. مادران ناخواسته باردار شده کمتر تمایل داشتند تا مکمل اسید فولیک مصرف کنند. آنها در مورد شروع این مکمل مقاومت می کردند. همچنین میزان مصرف اسید فولیک در آنها کمتر بود. نظم دقیق مصرف را نیز رعایت نمی کردند.

در گام بعدی سلامت نوزادان نیز بررسی شد. مادران ناخواسته باردار شده بیشتر کمبود اسید فولیک داشتند. نقص عضو ناشی از این کمبود نیز در نوزادان بیشتر دیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *