کیت های آزمایشگاهی

کیت

کیت تست بیماری های عفونی

کیت هپاتیت B

تماس بگیرید

کیت سایتو مگالو ویروس

تماس بگیرید

کیت EBV IgG-IgM

تماس بگیرید

کیت VZV IgG-IgM

تماس بگیرید

کیت استرتپوکوک

تماس بگیرید

کیت H.Pylori Ag الایزا Golden

تماس بگیرید

کیت بورلیا

تماس بگیرید

کیت ادنوویروس

تماس بگیرید

کیت هرپس سیمپلکس

تماس بگیرید

کیت هپاتیت A

تماس بگیرید

کیت کالپروتکتین الایزا BIOHIT

تماس بگیرید

کیتFOB

تماس بگیرید

کیت کلامیدیا تراکوماتیس

تماس بگیرید

کیت H.Pylori

تماس بگیرید

کیت روتاویروس

تماس بگیرید

کیت روبلا

تماس بگیرید

کیت کالپروتکتین

تماس بگیرید

کیت مایکو پلاسما پنومونه

تماس بگیرید

کیت هپاتیت C

تماس بگیرید

کیت توکسو پلاسما

تماس بگیرید

کیت تست غدد درون ریز

کیت t3 الایزا مونوکیت 192 تست

455,000 تومان

کیت free t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا دیامترا 192 تست

279,000 تومان

کیت IGF-1

تماس بگیرید

کیت t4 دیامترا 96 تست

تماس بگیرید

کیت استرادیول

تماس بگیرید

کیت t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا دیامترا 96 تست

162,000 تومان

کیت free t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت آنتی تری گلیسرید | کیت Anti-Tg

تماس بگیرید

کیت Anti Tpo

تماس بگیرید

کیت B-HCG

تماس بگیرید

کیت پروژسترون

تماس بگیرید

کیت TSH پیشتاز طب 192 تست

429,000 تومان 407,000 تومان

کیت t3 الایزا مونوبایند 192 تست

505,700 تومان

کیت free t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت تری گلیسرید | کیت tg

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت ACTH

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 96 تست

236,500 تومان

کیت t4 پیشتاز طب 192 تست

تماس بگیرید

کیت TSH پیشتاز طب 96 تست

236,500 تومان 225,000 تومان

کیت مستقیم رنین

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 192 تست

429,000 تومان

کیت t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت LH

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 48 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشگامان سنجش 48 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند ideal تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت استروئید | کیت DHEA-S

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 192 تست

399,000 تومان

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 96 تست

219,000 تومان

کیت تست متابولیسم کلسیم

کیت تست های اعتیادی

کیت ترامادول

تماس بگیرید

کیت 4 تستی اعتیاد itest

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت بنزو دیازپین | کیت BZO

تماس بگیرید

کیت مرفین

تماس بگیرید

کیت باربیتورات | کیت BAR

تماس بگیرید

کیت فن سیکلیدین | کیت PCP

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد vitrotec

تماس بگیرید

کیت 3 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد Vitrotec

تماس بگیرید

کیت متادون | کیت MTD

تماس بگیرید

کیت آمفتامین | کیت AMP

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد روژان

تماس بگیرید

کیت 10 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت مخدر روانگردان صنعتی | کیت MDMA

تماس بگیرید

کیت 10 تستی اعتیاد Vitrotec

تماس بگیرید

کیت 10 تستی اعتیاد روژان

تماس بگیرید

کیت 3 تستی اعتیاد روژان

تماس بگیرید

کیت بوپرو نورفین | کیت B2

تماس بگیرید

کیت مت آمفتامین | کیت MET

تماس بگیرید

کیت کوکائین | کیت coc

تماس بگیرید

کیت 3 تستی اعتیاد Vitrotec

تماس بگیرید

کیت حشیش | کیت THC

تماس بگیرید

کیت تست های کم خونی

کیت ویتامین B12 برند BIOHIT تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت فریتین پادتن علم 96 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 برند axsis shld تعداد تست 96

تماس بگیرید

کیت فریتین مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت فریتین پیشتاز طب 48 تست

194,000 تومان

کیت فولیک اسید مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت فریتین پیشتاز طب 192 تست

629,000 تومان

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 48 تست

تماس بگیرید

کیت فریتین پیشتاز طب 96 تست

339,000 تومان

کیت ویتامین B12 دیامترا 96 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 برند مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید