کیت های آزمایشگاهی

کیت

تومورمارکرها

کیت تست PSA برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CEA برند Monokit

تماس بگیرید

کیت تست CA 125 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 19-9 برند Diametra

تماس بگیرید

کیت تست PSA برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست AFP برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CEA برند Monobind تعداد 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CEA پادتن علم 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست AFP الایزا 96 تستی برند پیشتاز طب

475,000 تومان 428,000 تومان

کیت تست CEA برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست PSA برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 15-3 برند Diametra

تماس بگیرید

کیت تست Free PSA برند پیشتاز طب 96 تستی

تماس بگیرید

کیت تست CA 19-9 برند Monobind ـ 96 تستی

تماس بگیرید

کیت NSE

تماس بگیرید

کیت تست CA 125 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست CA 19-9 برند Canage

تماس بگیرید

کیت تست بیماری های عفونی

کیت هرپس سیمپلکس

تماس بگیرید

کیت H.Pylori IgA الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

530,000 تومان

کیت روبلا

تماس بگیرید

کیت EBV IgG-IgM

تماس بگیرید

کیت مایکو پلاسما پنومونه

تماس بگیرید

کیت بورلیا

تماس بگیرید

کیت هپاتیت A

تماس بگیرید

کیت H.Pylori Ag الایزا Golden

320,000 تومان

کیت سایتو مگالو ویروس

تماس بگیرید

کیت روتاویروس

تماس بگیرید

کیت H.Pylori

تماس بگیرید

کیت ادنوویروس

تماس بگیرید

کیت استرتپوکوک

تماس بگیرید

کیت تست سریع کرونا خانگی Anti Body با نمونه خونی

از 95,000 تومان

کیت هپاتیت C

تماس بگیرید

کیت H.Pylori IgM الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

530,000 تومان

کیت H.Pylori IgG الایزا برند پیشتاز طب 96 تستی

460,000 تومان

کیت تست سریع کرونا خانگی PCR برند ABH با نمونه از بینی

از 95,000 تومان

کیت VZV IgG-IgM

تماس بگیرید

کیتFOB

تماس بگیرید

کیت توکسو پلاسما

تماس بگیرید

کیت هپاتیت B

تماس بگیرید

کیت کلامیدیا تراکوماتیس

تماس بگیرید

کیت تست غدد درون ریز

کیت t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند ideal تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت TSH پیشتاز طب 96 تست

400,000 تومان

کیت استروئید | کیت DHEA-S

تماس بگیرید

کیت Anti Tpo

تماس بگیرید

کیت t4 پیشتاز طب 192 تست

تماس بگیرید

کیت t4 دیامترا 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 96 تست

تماس بگیرید

کیت TSH پیشتاز طب 192 تست

715,000 تومان

کیت free t4 پیشگامان سنجش 48 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 96 تست

219,000 تومان

کیت free t4 پیشگامان سنجش 96 تست

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 192 تست

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 192 تست

429,000 تومان

کیت t3 الایزا پیشگامان سنجش 192 تست

399,000 تومان

کیت IGF-1

تماس بگیرید

کیت استرادیول

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا مونوکیت 192 تست

455,000 تومان

کیت t3 الایزا دیامترا 192 تست

279,000 تومان

کیت پروژسترون

تماس بگیرید

کیت LH

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا دیامترا 96 تست

162,000 تومان

کیت B-HCG

تماس بگیرید

کیت free t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت تری گلیسرید | کیت tg

تماس بگیرید

کیت t4 برند autobio تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 پیشتاز طب 48 تست

تماس بگیرید

کیت t4 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت free t4 مونوبایند 96 تست

تماس بگیرید

کیت ACTH

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا مونوبایند 192 تست

505,700 تومان

کیت مستقیم رنین

تماس بگیرید

کیت آنتی تری گلیسرید | کیت Anti-Tg

تماس بگیرید

کیت t3 الایزا پیشتاز طب 96 تست

236,500 تومان

کیت تست متابولیسم کلسیم

کیت ویتامین D مونوبایند 192 تست

1,464,000 تومان 1,390,000 تومان

کیت ویتامین D پیشگامان سنجش 192 تست

1,350,000 تومان 1,215,000 تومان

کیت ویتامین D دیامترا 96 تست

665,000 تومان

کیت ویتامین D پیشتاز طب 96 تست

639,000 تومان

کیت ویتامین D سانابیو 96 تست

550,000 تومان

کیت ویتامین D پیشگامان سنجش 96 تست

790,000 تومان 715,000 تومان

کیت استئوکلسین

تماس بگیرید

کیت ویتامین D مونوبایند 96 تست

805,000 تومان 760,000 تومان

کیت ویتامین D برند IDS تعداد تست 96

730,000 تومان

کیت تست های اعتیادی

کیت حشیش | کیت THC

تماس بگیرید

کیت متادون | کیت MTD

تماس بگیرید

کیت مورفین برند Vitrotec

110,000 تومان

کیت 5 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت مخدر روانگردان صنعتی | کیت MDMA

تماس بگیرید

کیت 10 تستی اعتیاد روژان

820,000 تومان

کیت 5 تستی اعتیاد vitrotec

از 19,000 تومان

کیت کوکائین | کیت coc

تماس بگیرید

کیت بوپرو نورفین | کیت B2

تماس بگیرید

کیت ترامادول Vitrotec

160,000 تومان

کیت 10 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت 5 تستی اعتیاد روژان

330,000 تومان

کیت 5 تستی اعتیاد Vitrotec

از 19,000 تومان

کیت باربیتورات | کیت BAR

تماس بگیرید

کیت تست THC برند Vitrotec

از 8,000 تومان

کیت آمفتامین | کیت AMP

تماس بگیرید

کیت ترامادول

تماس بگیرید

کیت 3 تستی اعتیاد روژان

280,000 تومان

کیت 3 تستی اعتیاد

تماس بگیرید

کیت 10 تستی اعتیاد Vitrotec

از 35,000 تومان

کیت بنزو دیازپین | کیت BZO

تماس بگیرید

کیت 3 تستی اعتیاد Vitrotec

200,000 تومان

کیت فن سیکلیدین | کیت PCP

تماس بگیرید

کیت 4 تستی اعتیاد itest

162,000 تومان

کیت مت آمفتامین | کیت MET

تماس بگیرید

کیت تست های کم خونی

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 192 تستی

870,000 تومان 785,000 تومان

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 96 تستی

470,000 تومان 415,000 تومان

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 96 تست

1,039,000 تومان 956,000 تومان

کیت ویتامین B12 برند BIOHIT تعداد 96 تست

تماس بگیرید

کیت Ferritin برند پادتن علم 96 تستی

470,000 تومان 440,000 تومان

کیت Ferritin برند پیشتاز طب 48 تستی

194,000 تومان

کیت ویتامین B12 دیامترا 96 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 برند مونوبایند 96 تست

928,000 تومان 918,000 تومان

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 48 تست

569,000 تومان 524,000 تومان

کیت ویتامین B12 پیشگامان سنجش 192 تست

تماس بگیرید

کیت ویتامین B12 برند axsis shld تعداد تست 96

تماس بگیرید

کیت فولیک اسید مونوبایند 96 تست

893,000 تومان 880,000 تومان

کیت Ferritin برند مونوبایند 96 تستی

480,000 تومان