همه کیت ها

کیت های آزمایشگاهی

کیت

تومورمارکرها

کیت NSE | خرید کیت NSE | مشخصات کیت NSE

کیت NSE

(0)
تماس بگیرید
کیت psa

کیت PSA

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت AFP | مشخصات کیت AFP

کیت AFP

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
175,000 تومان 232,000 تومان حراج!
کیت TPA-M | کیت toa | کیت tpam

کیت TPA-M

(0)
تماس بگیرید

کیت تست بیماری های عفونی

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت EBV الایزا

کیت EBV IgG-IgM

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت اچ پیلوری | کیت اچ پی | کیت h.pکیت h.pylori الایزا

کیت H.Pylori

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت بورلیا

کیت بورلیا

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت روبلا | کیت rubella

کیت روبلا

(0)
تماس بگیرید
کیت fob | کیت تست fob | کیت تشخیص fob | کیت fob الایزا

کیتFOB

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
خرید کیت vzv

کیت VZV IgG-IgM

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست بیماری های خودایمنی

کیت tTg-IgA | کیت ttg

کیت tTg-IgA

(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت IgG-IgM

(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت ds DNA

(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت ENA Screen

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت ANA Screen

کیت ANA Screen

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست تشخیص گوارش

(0)
تماس بگیرید
کیت اچ پیلوری | کیت اچ پی | کیت h.pکیت h.pylori الایزا

کیت H.Pylori

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست غدد درون ریز

(0)
تماس بگیرید
کیت Anti-Tpo | کیت تست anti topo | کیت تشخیص آنتی توپو

کیت Anti Tpo

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت tsh | کیت تشخیص tsh | خرید کیت tsh

کیت TSH

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
297,000 تومان
کیت B-HCG الایزا | کیت تست bhcg الایزا

کیت B-HCG

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت تست IGF-1کیت IGF-1 | کیت IGF1 | کیت تست igf1

کیت IGF-1

(0)
تماس بگیرید
کیت t4 | کیت تست t4 | کیت تشخیص t4

کیت t4

(0)
تماس بگیرید
کیت ACTH | کیت هورمون acth | کیت تست acth

کیت ACTH

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت t3 | خرید کیت تست t3 | خرید کیت تشخیص t3خرید کیت t3 الایزا | کیت t3 پیشتاز طب

کیت t3

(0)
تماس بگیرید
کیت LH | کیت تست LH الایزا | کیت تشخیص LH الایزاکیت LH | کیت تست LH الایزا | کیت تشخیص LH الایزا

کیت LH

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست متابولیسم کلسیم

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست های اعتیادی

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت مرفین | خرید کیت مرفین

کیت مرفین

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست های کم خونی

خرید کیت B12

کیت B12

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

مارکر های دیابت

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت C-Peptide

کیت C-Peptide

(0)
تماس بگیرید

مارکر های عملکرد کلیه

مارکر های قلبی

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت CK-MB

(0)
تماس بگیرید
X