همه کیت ها

کیت های آزمایشگاهی

کیت

تومورمارکرها

کیت NSE | خرید کیت NSE | مشخصات کیت NSE

کیت NSE

(0)
تماس بگیرید
کیت TPA-M | کیت toa | کیت tpam

کیت TPA-M

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت psa

کیت PSA

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت AFP | مشخصات کیت AFP

کیت AFP

(0)
تماس بگیرید
(0)
232,000 تومان

کیت تست بیماری های عفونی

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت روبلا | کیت rubella

کیت روبلا

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت اچ پیلوری | کیت اچ پی | کیت h.pکیت h.pylori الایزا

کیت H.Pylori

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
2,450,000 تومان 2,575,000 تومانحراج!
کیت fob | کیت تست fob | کیت تشخیص fob | کیت fob الایزا

کیتFOB

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست بیماری های خودایمنی

نگهدارنده مکان

کیت IgG-IgM

(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت ENA Screen

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت ds DNA

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت ANA Screen

کیت ANA Screen

(0)
تماس بگیرید
کیت tTg-IgA | کیت ttg

کیت tTg-IgA

(0)
تماس بگیرید

کیت تست تشخیص گوارش

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت اچ پیلوری | کیت اچ پی | کیت h.pکیت h.pylori الایزا

کیت H.Pylori

(0)
تماس بگیرید
(0)
2,450,000 تومان 2,575,000 تومانحراج!

کیت تست غدد درون ریز

کیت tsh | کیت تشخیص tsh | خرید کیت tsh

کیت TSH

(0)
تماس بگیرید
کیت تست IGF-1کیت IGF-1 | کیت IGF1 | کیت تست igf1

کیت IGF-1

(0)
تماس بگیرید
خرید کیت t3 | خرید کیت تست t3 | خرید کیت تشخیص t3خرید کیت t3 الایزا | کیت t3 پیشتاز طب

کیت t3

(0)
تماس بگیرید
کیت ACTH | کیت هورمون acth | کیت تست acth

کیت ACTH

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت t4 | کیت تست t4 | کیت تشخیص t4

کیت t4

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
297,000 تومان
کیت Anti-Tpo | کیت تست anti topo | کیت تشخیص آنتی توپو

کیت Anti Tpo

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت B-HCG الایزا | کیت تست bhcg الایزا

کیت B-HCG

(0)
تماس بگیرید
کیت LH | کیت تست LH الایزا | کیت تشخیص LH الایزاکیت LH | کیت تست LH الایزا | کیت تشخیص LH الایزا

کیت LH

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست متابولیسم کلسیم

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

کیت تست های اعتیادی

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
224,000 تومان
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
کیت مرفین | خرید کیت مرفین

کیت مرفین

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
(0)
305,000 تومان
(0)
تماس بگیرید

کیت تست های کم خونی

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
خرید کیت B12

کیت B12

(0)
تماس بگیرید

مارکر های دیابت

خرید کیت C-Peptide

کیت C-Peptide

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید

مارکر های عملکرد کلیه

مارکر های قلبی

(0)
تماس بگیرید
نگهدارنده مکان

کیت CK-MB

(0)
تماس بگیرید
(0)
تماس بگیرید
X