محصولات پزشکی و تزریقات لیبرتون
کیت های ویژه تست اعتیاد
پک جراحی
تیغ جراحی
البسه بیمارستانی
نخ جراحی
انواع ماسک پزشکی
انواع دستکش پزشکی

ماسک های پزشکی

ماسک لارنژیال
ماسک بیهوشی
ماسک جراحی
ماسک اکسیژن
ماسک ونچوری | ونچوری ماسک
ماسک اکسیژن ذخیره | ماسک ذخیره اکسیژن

پر مصرف ترین کیت ها

کیت اسید فولیک | کیت فولیک اسید
کیت tsh
کیت h.pylori
کیت ویتامین دی

سوند های پزشکی

سوند حالب
سوند فیدینگ
سوند نازل اکسیژن
سوند معده
سوند فوگارتی
سوند رکتال
X