ماسک لارنژیال یکی از مهم ترین ماسکهای مورد استفاده در بیمارستان ها و مراکز پزشکی است. ماسک لارنژیال در زمان بیهوشی و برای کنترل هوشیاری بیمار مورد استفاده قرار می گیرد. این ماسکها در سایز بندی های مختلف و در مدل های کافدار و بدون کاف موجودند. با توجه به سن و جزئیات دیگر پزشک از هر یک از این مدل ها و سایزها استفاده می کند. بدیهی است که ماسک لارنژیال تنها باید توسط پزشک و یا فرد متخصص مورد استفاده قرار بگیرد.

نمایش 24 40