کیت ویتامین دی همان طور که می شود از روی نامش تشخیص داد به تضخیص میزان این ویتامین در بدن ما می پردازد. از این تستها برای تشخیص این که بیمار این ویتامین را به میزان کافی دریافت کرده است و یا خیر استفاده می کنند. در صورتی که پزشک نیاز بداند این آزمایش را برای بیمارش می نویسد. سپس آزمایشگاه با دیدن نسخه ای که پزشک نوشته است یک آزمایش می گیرد. این آزمایش به کمک کیت ویتامین دی انجام می شود. برای استفاده از این تستها باید از بیمار یا مراجعه کننده یک نمونه تهیه شود. نمونه باید نمونه خوبی باشد. سپس طی مراحلی که کارشناس آزمایش گاه می داند مشخص می شود که این ویتامین در بدن بیمار چه مقداری است. نتیجه به صورت دقیق مشخص می شود. یعنی غلظت این ویتامین در بدن بیمار با دقت بالایی مشخص است. بنابراین پزشک می تواند دارو یا داروهایی را برای بیمارش تجویز نماید. و مراحل درمان و یا پیش گیری و مراقبت را به خوبی برای او مشخص نماید. ممکن است اتمام نتیجه و پایان آزماش چند روزی به طول بینجامد. نمونه گیری در چند مرحله تست می شود و نمونه به دست آمده باید مراحلی را طی کند. همه این مراحل باید دقیق باشند. تا کارشناس آزمایشگاه نتیجه پایانی خوبی را به پزشک اعلام کند. این نتیجه در کاغذ آزمایش تحویل خواهد شد.

کیت ویتامین دی

کیت ویتامین دی

ویژگی های کیت ویتامین دی

کیت ویتامین دی با نمونه خونی انجام می شود

برای تشخیص میزان ویتامین مهم D در بدن باید ابتدا یک نمونه گرفته شود. این نمونه باید از طریق سرنگ گرفته شود. بدیهی است که برای نمونه گیری نیز باید به آزمایش گاه ها مراجعه کنید. این آزمایش به کمک کیت ویتامین دی و با این نمونه قابل انجام خواهد بود. کارهایی که بر روی نمونه انجام می شود می تواند در نهایت میزان این هورمون را به دقت مشخص نماید. برای این کار کارشناس آزمایش نمونه ها را در ظرف های مخصوصی می گذارد. سپس به آن ها موادی را اضافه می کند. و روند آزمایش را به دقت و به صورت بسیار تخصصی پیش می برد. با توجه به نوع کیت ویتامین دی استفاده شده ممکن است نتیجه پس از یک یا چند روز مشخص شود. این کاملا به نوع کیتی که استفاده می شود بستگی دارد. اما معمولا پس از انجام آزمایش دو تا سه روز بعد می توانید نتیجه تست را از آزمایش گاه بخواهید. عدد دقیق و غلظتی از این هورمون که در بدن وجود دارد از طریق برگه جواب آزمایش به شما داده می شود. و این برگه به پزشک کمک می کند تا بتواند درمان خوبی را برای شما انتخاب کند.

کیت ویتامین دی باید تاریخ انقضای به روز داشته باشد

به روز بودن تاریخ انقضا در مورد این کیتها خیلی مهم است. تمام الایزاها بهتر است تاریخ تولید جدید داشته باشند. و آخرهای اکسپایر شدن نباشند. کیت ویتامین دی هم یک تست الایزا است. یعنی به صورت دقیق مقدار بر می گرداند. و از طریق نمونه خوبی انجام می شود و کار می کند. پس مهم است که کی و چه زمانی تولید شده باشد. و در این زمان به خوبی و در جای مناسب از آن استفاده شده باشد. پس اگر برای آزمایش گاه و یا مرکز تشخیص طبی خود به دنبال یکی از این تستها هستید به این موضوع توجه داشته باشید. این که این محصولات در چه تاریخی تولید شده اند. و سعی کنید از جاهای خوب و مورد اعتماد خرید آن ها را انجام دهید. چرا که کیت ویتامین دی برای تشخیص یک هورمون مهم است. و باید بتوان جواب خوبی در آزمایش های مراجعین داد. این محصولات از نظر تولید همیشه جوری هستند که تا مدت ها بشود نگهشان داشت. اما به هر حال ممکن است این زمان هم بگذرد. پس توجه کنید که تاریخ انقضا چه قدر است. نکند نزدیک به آخر هایش باشد. و نکند کیفیت و دقت این محصولات کم شده باشد. این موضوع یک تاریخ انقضا را با دیدن عدد روی جعبه می توان فهمید. روی جعبه معمولا چاپ می شود. و با نگاهی ساده می توان آن را دید و چکی ساده انجام داد.

نمایش 24 40