کیت تست غدد درون ریز

یکی از دسته بندی های کیت های آزمایشگاه، کیت تست غدد درون ریز است. این کیت ها انواع مختلفی دارند چرا که باید غدد درون ریز مختلفی را تست کنند. 

غده‌های درون ریز، وظیفه تولید هورمون ها را برعهده دارند. هورمون‌ها موادی شیمیایی هستند که در جریان خون وجود دارند و فرایندهای قسمت‌های دیگر بدن را کنترل می نمایند. این فرایندها عبارتند از متابولیسم (واکنش‌هایی شیمیایی که به‌طور پیاپی در بدن اتفاق می افتند). پاسخ به نگرانی و استرس، رشد و تکامل جنسی. این مجموعه شامل غدد و دیگر سلول‌های تولیدکننده هورمون هستند. غده‌هایی مانند هیپوفیز، فوق کلیه و تیرویید اعضایی هستند که تنها کارکرد آن‌ها تولید هورمون‌های اختصاصی است. سایر اعضا و بافت‌ها مثل تخمدان‌ها، بیضه‌ها، قلب و کلیه‌ها نیز شامل سلول‌های تولیدکننده هورمون هستند. اما غده درون‌ریز دو دسته هستند:غده درون‌ریز اولیه، غده درون‌ریز ثانویه. غده درون‌ریز ثانویه غده هایی هستند که کار اصلی آن‌ها ترشح هورمون نیست.

نمایش یک نتیجه