تست غدد درون ریز

تست غدد درون ریز به بررسی میزان غلظت هورمون های مختلفی میباشند که توسط عده های دخلی مختلفی از بدن به خون انسان انتقال پیدا میکنند. تغییر غلظت هرکدام از این هورمون ها از مقدار استاندارد میتواند اختلالات و بیماری های متعددی را برای انسان به وجود آورد. بسیاری از انواع مختلف تست غدد درون ریز یا تست های هورمونی روزانه به تعداد بسیار زیادی در آزمایشگاه ها انجام میشود. این آزمایش ها توسط تجهیزاتی به نام کیت انجام میشوند. تعدادی از کیت های مهم این دسته کیت ویتامین دی , کیت free t4 ، کیت free t3 و کیت tsh هستند. نتیجه ای که در پایان آزمایش با هرکدام از این کیت ها مشخص میشود توسط مسئول آزمایشگاه ارائه میشود و پزشک میتواند توسط آن بیماری خاصی را درمان کند یا به صحت سلامت شخص پی ببرد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه