کیت تست های غدد درون ریز

مجموعه کیت بسیار مهم کیت های هورمونی یا کیت تست های غدد درون ریز وظیفه بررسی میزان هورمون هایی را دارند که از غدد درون ریز بدن به سیستم گردش خون منتقل میشوند. کیت هایی که در این دسته بندی هستند از پرمصرف ترین و کاربردی ترین تجهیزات آزمایشگاه هستند. بسیاری از این کیت های هورمونی مانند کیت مهم ویتامین D یا کیت ft4 ، t4، ft3 ، t3 ، tsh و یا کیت مهم تشخیص ویروس h.pylori روزانه به تعداد زیادی در آزمایشگاه مصرف میشوند.

ارائه کیت تست های غدد درون ریز توسط کیان تجهیز طب

کارشناسان و مسئولین تدارکات آزمایشگاه ها به راحتی میتوانند در کیان تجهیز طب، کیت درخواستی خود را در تعداد موردنظر با برند مطلوب خود تهیه کنند.

نمایش یک نتیجه