نشانه های کمبود ویتامین D

ویتامین دی یکی از ویتامین های مهم بدن است. البته نام ویتامین نام درستی برای این ماده نیست. چرا که ویتامین ماده ای است که بدن به خودی خود نتواند آن را تولید کند. اما این ماده مهم در اثر تابش خورشید در بدن ترشح می شود. پس یک هورمون است.  برخی از نشانه های کمبود ویتامین D در بدن قابل تشخیص است. اگر این نشانه ها را مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید تا مطمئن شوید کمبود ویتامین دی ندارید.

شکستگی استخوان از نشانه های کمبود ویتامین D است

یکی از نشانه های کمبود ویتامین D در بدن این است که استخوان ها به راحتی بشکنند. این شکستگی ها ممکن است حتی در اثر فعالیت های ساده و سبکی اتفاق بیفتند. همچنین ممکن است در اثر فعالیت های روزانه استخوان ها ترک های کوچکی بردارند و به تدریج عمیق تر شوند. این مشکل به خصوص در سنین بالا زیاد اتفاق می افتد. در سنین بالا شکستگی ها خطرناک تر هستند چرا که قدرت ترمیم بدن کم تر است. به همین دلیل استخوان کند تر جوش می خورد.

تیره شدن پوست

هورمون و یا ویتامین دی را بسیاری ها ویتامین پوست می دانند. کمبود ویتامین دی ممکن است باعث پوستی نامناسب شود. یکی از نشانه های کمبود ویتامین D تیره شدن پوست است. به خصوص برای افرادی که پوستی تقریبا روشن دارند می تواند نشانه آشکار و مشخصی برای کمبود این ماده باشد.