نشانه های کمبود کلسیم

کمبود کلسیم در بدن گاهی با نشانه هایی آشکار میشود. کلسیم یکی از عناصر مهم برای بدن است. کلسیم را به عنصر استخوان ها نسبت می دهند چرا که اصلی ترین کاری که برای بدن انجام می دهد این است که تراکم استخوان ها را حفظ می کند. اگر استخوان های بدن استحکام خوبی نداشته باشند به پوکی استخوان ها دچار می شویم که بسیار خطرناک است در ادامه برخی از نشانه های کمبود کلسیم در بدن را توضیح می دهیم.

گرفتگی عضلات یکی از نشانه های کمبود کلسیم

یکی از نشانه های کمبود کلسیم در بدن گرفتگی عضلات و اندام های بدن است. در صورتی که بدن کلسیم کافی نداشته باشد در حین کار عضلاتمان می گیرد. این گرفتگی ممکن است در اثر فعالیت های بیشتر شدیدتر شود و به درد عضلانی منتهی شود که فعالیت را برای ما مشکل می کند. گرفتگی عضلات بیشتر در نواحی کتف و بازو و پاها به خصوص ران پا اتفاق می افتد.

شکستگی ناخن ها

از وظایف دیگر کلسیم محکم کردن بافت ناخن هاست. یکی از نشانه های کمبود کلسیم در بدن این است که ناخن ها پوسته پوسته و ضعیف می شوند. همچنین بافت رگه رگه ممکن است پیدا کنند. همچنین در اثر فعالیت های ساده به راحتی می شکنند.