همه تخفیفات ویژه
 • گاز استریل زرین طب
  %۱۰
  تخفیف
  ۲۸۵  تومان ۳۱۵ 
 • گاز استریل جهان درمان

  تخفیف
  ۲۷۵  تومان ۳۰۰ 
 • دستکش جراحی Medismart

  تخفیف
  ۱,۶۰۰  تومان ۱,۷۵۰ 
 • دستکش وینیل حریر

  تخفیف
  ۱۶,۸۰۰  تومان ۱۷,۷۰۰ 
 • ماسک تنفسی Face Mask

  تخفیف
  ۲۰۰  تومان ۲۲۰ 
 • سوند حالب | سوند دابل جی Optimed
  %۱۱
  تخفیف
  ۲۸۵,۰۰۰  تومان ۳۲۰,۰۰۰ 
 • ست سرم چینی

  تخفیف
  ۹۸۰  تومان ۱,۰۵۰ 
X